กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม

การลดความอ่อนแอในผู้สูงอายุอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมความอ่อนแอเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับภาวะสมองเสื่อม แม้แต่ในผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงต่อภาวะสมองเสื่อม และอาจปรับเปลี่ยนได้ด้วยวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีความเสี่ยงทางพันธุกรรมของผู้เข้าร่วมและใช้คะแนนความอ่อนแอที่พัฒนาขึ้น

ซึ่งสะท้อนถึงอาการ อาการ อาการแสดง ความทุพพลภาพ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ พวกเขาวิเคราะห์สิ่งนี้ควบคู่ไปกับคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี และผู้ที่กำลังพัฒนาภาวะสมองเสื่อม หลักฐานเพิ่มขึ้นว่าการดำเนินการอย่างมีความหมายในช่วงชีวิตสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมาก” การวิจัยของเราเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจว่าการลดความอ่อนแอสามารถทำได้อย่างไร ช่วยปรับปรุงโอกาสของบุคคลในการหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมากโดยไม่คำนึงถึงความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของภาวะนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะเราเชื่อว่าสาเหตุเบื้องหลังบางประการของความอ่อนแอสามารถป้องกันได้ ในการศึกษาของเรา เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้บางส่วนโดยผ่าน มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี